ÅRSPROGRAM I BILLEDKUNST

Takk for din interesse i YWAM Ålesund og Florence Classical Arts Academy sitt Årsprogram i Kunst. Vær vennlig å gå gjennom alle trinnene i søknadsprosessen. Når vi mottar din søknad, vil du bli kontaktet av oss. Dersom du har spørsmål, kontakt oss på email: cdtsapps@ywamaalesund.org

1. Fullfør en Kreativ DTS søknad

Ta tiden du trenger til å fullføre søknaden i sin helhet. Når den er ferdig, klikk på “send inn” (submit) knappen på bunnen av søknadssiden for å sende den til YWAM Ålesund sitt register.

 
 

Fyll ut søknaden og klikk på send inn (submit) knappen på bunnen av siden.

2. Fullfør en Kunstlinje søknad

Dette er linjen du vil delta på i løpet av Kreativ DTS. Informasjon om Kreativ DTS linjer ligger vedlagt DTSens side på nettsiden vår. Husk å merke av “I would like to attend the Fine Art One year Program” boksen.

3. Referanser

Tenk deg om og spør Gud om hvilke personer du burde spørre om å være din referanse. De burde være mennesker som kjenner deg godt, som kan gi uttrykk for hvem du er på en nøyaktig og troverdig måte.

 

Spør dine referanser om tillatelse til å bruke dem som referanser og deretter send dem den passende linken fra under.

Pastor Referanse https://form.jotformeu.com/63433888755370

Arbeidsgiver/lærer Referanse -  https://form.jotformeu.com/63434006122341

Venn Referansehttps://form.jotformeu.com/63434128439357

4. Personlig medisinsk skjema

Fyll ut skjemaet og klikk på “send inn” (submit) knappen på bunnen av siden når du er ferdig.

5. Søk på FCAA Årsprogram.

Gå til Florence Classical Arts Academy sin webside og søk på “Fine Art One Year Program”

Vi vil prøve å ta kontakt med deg etter at vi har mottatt din søknad! Din søknad kan bli akseptert når søknaden og referansene har blitt mottatt og sett på.