SKOLE FOR PROFETISK DANS

Vi ønsker å invitere deg på en reise til å oppleve og lære det fantastiske potensiale dans har når vi samarbeider med den Hellige Ånd. Vi tror det er stor kraft i dans til å frigi den Hellige Ånds arbeid i oss selv og andre.

VISJONEN

Skolens visjon er å oppleve og lære hvordan dans kan uttrykke Guds hjerte og videreføre Guds rike. Du vil vokse i samarbeide med Gud og se Han bringe helbredelse, tilkobling, frihet, gjennombrudd og gi deg  håp gjennom dansen din.

 

Det grunnleggende for skolen er å lære å høre Guds stemme og oversette det du har hørt til dans. Du vil øve på å være i Guds tilstedeværelse og tillate Ham å guide prosessen av bevegelsene. Det er viktig at du dyrker et solid personlig forhold og intimitet med Gud og hører hans stemme først for deg selv og så for andre.

«Jeg kunne praktisere en frihet her i et trygt miljø, danse nærere til Guds hjerteslag koblet til Kristi kropp, lytte, skape, å ha en stemme: å la Gud snakke til og gjennom oss og gi alt tilbake til Ham.»

HVA ER PROFETISK DANS?

Å vokse i det profetiske, hvilket betyr å lære å danse dine bønner spontant som forbønn; å bruke dans i bønnerom og gudstjenester; møte Gud gjennom bevegelse og frigjøre hans arbeid i både personlig lovprising og felles lovsangsstunder. Vi ønsker også å bringe dans til mennesker som ikke kjenner Jesus og bruke det som et verktøy til å profetere over dem.

 

I tillegg til å uttrykke Guds hjerte med spontan bevegelse vil vi koreografere stykker basert på profetiske ord og skrifter. Selv om improviseringsteknikk ikke er hovedfokuset til skolen, ønsker vi å skape høy kvalitetskunst og sikte mot fortreffelighet. Det er derfor undervisningen vil inkludere trening i forskjellige dansestiler og teknikker.

 

Hva er noen av temaene i klasserommet? Vi kommer til å ha klasseromsundervisning som vil støtte deg som en profetisk danser. Temaer kan være profetisk misjon, prestekall av kunstneren, lovsang, forbønn, intimitet med Gud, livsstil som kunstner og mye mer. Vi driver denne skolen samtidig som skolen for profetisk kunst og deler et betydelig antall undervisningstimer med dem.  

«Jeg følte jeg fikk komplett frihet til å være den jeg er og til å stoppe å tillate fienden til å fortelle meg løgner. Jeg er kraftfull!»

LÆRINGSUTBYTTE

  • Forstå og praktisere profetisk dans som misjon

  • Ta del i Kristi kropp ved å danse i lovsang

  • Åpenbare Guds hjerte gjennom bevegelse

  • Uttrykke ditt hjerte og samarbeide med Gud gjennom bevegelse

  • Koreografere stykker basert på profetiske ord og skrifter

  • Forbønn og spirituell krigføring gjennom dans

Forutsetninger

  • Disippeltreningsskole (DSP 211, 212)

  • Noe danseteknikk innen ballett, samtidsdans og/eller jazz

  • Være komfortabel med improvisasjonsdans

DATOER

 Mars till Mai 2021

PRISER

35,000 NOK

Har du noen spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss: propheticarts@ywamaalesund.org

icon-chat-1.png