YWAM GLOBAL

image.png

Ungdom I oppdrag (UiO) er en internasjonal frivillighetsorganisasjon av kristne fra mange forskjellige bakgrunner, kulturer og kristne tradisjoner, dedikert til å tjene Jesus over hele verden. Også kjent som YWAM (uttalt «WHY-wham»). Vår hensikt er simpelthen å kjenne Gud og gjøre Ham kjent.

 

Da YWAM startet opp i 1960, var hovedfokuset å gi unge mennesker en mulighet til å demonstrere Jesu kjærlighet til hele verden, i henhold til Hans befaling i Mark16:15. Den dag i dag har vi fremdeles fokus på unge mennesker. Men vi har medlemmer av nesten enhver alder og mange av våre korttidsinnsatser har vokst til å gjøre en langsiktig innsats som har påvirket liv og nasjoner.

 

YWAM har en desentralisert struktur som oppmuntrer til nye visjoner og utforsking av nye måter å endre liv på gjennom trening, formidle budskapet om evangeliet og ta vare på de som er i nød. Vi er for øyeblikket opererende i mer enn 1800 lokasjoner, i mer enn 180 land, med en stab på mer enn 18,000

Les mer på ywam.org