top of page

HVA ER DTS?

Disippeltreningsskolen (YWAM DTS) ønsker å føre deg inn i et dypere forhold med Gud. Det gir deg også muligheten til å oppdage dine lidenskaper og din plass i Guds plan for verden. Det er for de som lengter etter å følge Jesus på nye måter med et annerledes perspektiv. 

 

Kurset er et fulltids program og varer fem eller seks måneder. Det består av to deler: undervisningsfasen og outreachfasen. I undervisningsfasen vil du lære mer om Gud og Hans verden. Du vil ikke bare lære gjennom undervisning, men også gjennom å leve i et bofellesskap og praktisk trening. Under outreachfasen er målet å gi deg mulighet til å bruke det du har lært i klasserommet for å tjene mennesker i en helt annen kultur. 

HENSIKTEN MED DTS'EN

  1. Å SAMLE og UTFORDRE mennesker innen lovsang, lytte og adlyde Gud. Å frigjøre dem (i konteksten av DTS’en) til å tjene gjennom evangelisering, forbønn, medmenneskelighet og andre uttrykk av Guds hjerte for verden, muligens også pionere nye visjoner.

  2. Å INSPIRERE og DYRKE vekst i enhver sitt forhold til Gud. Hvilket medfører Krist-lignende karakter, som er basert på et solid bibelsk fundament. Gjøre Den Hellige Ånds arbeid og personlig tilføre den bibelske sannheten, spesielt når det kommer til Guds karakter, korset og nåden.

  3. Å STYRKE evnen til å relatere seg til, lære av og jobbe med andre mennesker, inkludert de fra andre kulturer, personligheter og perspektiver.

  4. Å UTRUSTES til å tjene Guds plan enten i eller utenfor YWAM Family of Ministries. Styrke forpliktelsen til å nå de fortapte, spesielt de unådde, å ta vare på de fattige og ha innflytelse i alle samfunnets områder.

  5. Å FORMIDLE visjonen og de grunnleggende verdiene til Youth With A Mission International likedan til den opererende basen, og å gi informasjon angående de ulike mulighetene for tjeneste.

bottom of page